Ilona collectie
  • Bekende serie voor sterke groeikracht
  • Heeft meer groei regulatoren nodig dan Barkos
  • Zeer geschikt voor voorjaar / zomer bloei; minder voor de winter

Blitz

Carneval®

‘CARNEVAL’

Dark Netja®

Janny Franje®

‘JANNY FRANJE’

Veronica®

‘BBVERONICA’

White Netja®