Ilona collectie
  • Bekende serie voor sterke groeikracht
  • Heeft meer groei regulatoren nodig dan Barkos
  • Zeer geschikt voor voorjaar / zomer bloei; minder voor de winter

Blitz

Dark Netja®

White Netja®